PORADNIA CHORÓB NACZYŃ

lek. med. Jakub Żmudzki

specjalista chirurgii ogólnej

specjalista chirurgii naczyniowej

Pracownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Katowicach Ochojcu.
Specjalizuje się w diagnostyce przepływów dopplerowskich naczyń.

lek. med. Agnieszka Święszek

specjalista chirurgii ogólnej

Pracownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Katowicach Ochojcu.
Specjalizuje się w diagnostyce przepływów dopplerowskich naczyń.