Centrum Kardiologiczne

KARDIOMED®

TO TWOJA PORADNIATWOJE BADANIA
32 265 55 55

BADANIA

Echo serca (UKG)

Holter EKG

Test wysiłkowy

Holter ciśnieniowy

Doppler (CDD) tętnic szyjnych i kręgowych

Doppler (CDD) aorty brzusznej i tętnic trzewnych

Doppler (CDD) tętnic nerkowych

Doppler (CDD) tętnic kończyn dolnych lub górnych

Doppler (CDD) żył kończyn dolnych lub górnych

USG tarczycy

USG szyi i ślinianek

USG jamy brzusznej

USG prostaty i pęcherza moczowego

USG zmian podskórnych

USG innych narządów

Laboratorium – pełny zakres badań

Jako jedyny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu wykonujemy pełny zakres nieinwazyjnych badań kardiologicznych oraz przepływów dopplerowskich naczyń.