PORADNIE

Naszą działalność rozpoczeliśmy w 1993 roku. Początkowo funkcjonowaliśmy jako Gabinet Kardiologiczny ze swoją siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Małachowskiego 4.
W 2001 roku przekształciliśmy się w Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 42.

 

Dzisiaj w Centrum Kardiologicznym KARDIOMED przy ulicy Kilińskiego 42 działają poradnie:

poradnia kadiologiczna dla dorosłych

poradnia kardiologiczna dziecięca

poradnia chorób naczyń

poradnia cukrzycowa (diabetologiczna)

poradnia endokrynologiczna

poradnia diagnostyki obrazowej

W ramach naszej działalności zajmujemy się:

konsultacjami i poradami kardiologicznymi dla dorosłych i dzieci

profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia

diagnostyką, leczeniem i profilaktyką choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca

diagnostyką i leczeniem wad serca, zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, kardiomiopatii, chorób osierdzia

kwalifikacją do koronarografii i operacji kardiochirurgicznych

konsultacją przed operacjami niekardiochirurgicznymi

konsultacją i leczeniem kobiet w ciąży

konsultacją pacjentów z chorobą nowotworową, po chemioterapii oraz radioterapii

konsultacjami i poradami naczyniowymi

diagnostyką i leczniem żylaków kończyn dolnych, zmian miażdżycowych tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych oraz tętniaków aorty brzusznej

diagnostyką i leczeniem cukrzycy

diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych

diagnostyką obrazową narządów