Poradnie

Naszą działalność rozpoczeliśmy w 1993 roku. Początkowo funkcjonowaliśmy jako Gabinet Kardiologiczny ze swoją siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Małachowskiego 4. W 2001 roku przekształciliśmy się w Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 42.

Dzisiaj w Centrum Kardiologicznym KARDIOMED przy ulicy Kilińskiego 42 działają poradnie:

 • poradnia kadiologiczna dla dorosłych,
 • poradnia kardiologiczna dziecięca,
 • poradnia chorób naczyń,
 • poradnia chorób płuc (pulmonologiczna),
 • poradnia cukrzycowa (diabetologiczna),
 • poradnia endokrynologiczna,
 • poradnia neurologiczna,

W ramach naszej działalności zajmujemy się:

 • konsultacjami i poradami kardiologicznymi dla dorosłych i dzieci,
 • profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia,
 • diagnostyką, leczeniem i profilaktyką choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca,
 • diagnostyką i leczeniem wad serca, zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, kardiomiopatii, chorób osierdzia,
 • kwalifikacją do koronarografii i operacji kardiochirurgicznych,
 • konsultacją przed operacjami niekardiochirurgicznymi,
 • konsultacją i leczeniem kobiet w ciąży,
 • konsultacją pacjentów z chorobą nowotworową, po chemioterapii oraz radioterapii,
 • konsultacjami i poradami naczyniowymi,
 • diagnostyką i leczniem żylaków kończyn dolnych, zmian miażdżycowych tętnic szyjnych i tętnic kończyn dolnych oraz tętniaków aorty brzusznej,
 • diagnostyką i leczeniem chorób płuc,
 • diagnostyką i leczeniem cukrzycy,
 • diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych,
 • konsultacjami i poradami neurologicznymi,
 
Dni przyjęć: Adres: Telefony:
od poniedziałku
do piątku
od godziny 14:00
41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 42
tel. 32 266 40 39
tel. 32 265 55 55
tel. kom. 608 358 100
tel. kom. 608 358 200